ИЗВЕСТУВАЊА

Почитувани, Ве информираме дека на одржаниот онлајн состанок на натпреварувачката комисија за крапски риболов едногласно со седум гласа ЗА е заклучено Државниот крапски куп Гемиџии да се одржи од 08-11.10.2021 година на Велешко езеро во организација на МРФ, а домаќин да биде ЗСР Бабуна Велес. Со почит, Македонска Риболовна Федерација
Почитувани, Во прилог се објавени Извештаите за потрошени средства од спортски ваучери од Македонска Риболовна Федерација и клубовите кои добија спортски ваучер од Агенција за млади и спорт. Со почит, МРФ

Нови концесии за 2021

10 Мај 2021
4465 пати
Почитувани, Во прилог може да ја преземете листата на нови доделени концесии за риболовни ревири и рекреативни зони, како и поништени постапки за доделување на некои концесии. Со почит, Македонска Риболовна Федерација
Почитувани, Ве известуваме дека судиските такси за 2021 година треба да се уплатат најдоцна до 20.03.2021 година. Со почит, Македонска Риболовна Федерација
Почитувани, Во прилог може да ја преземете Предлог листата на рангирани спортски клубови за 2021. Со почит, МРФ
Почитувани риболовци, Во прилог може да ја погледнете Програмата за Спин лига 2020 во организација на Македонска Риболовна Федерација. Пријавувањето е во тек. Бистро! Македонска Риболовна Федерација
Почитувани, Ве известуваме дека уплатата за судиска такса и спортска легитимација за 2020 година се уплатува на жиро сметка 300 000000 191029 Комерцијална банка најдоцна до 20.03.2020 година. Со почит, Македонска Риболовна федерација
  Број на оглас 1395200 Податоци за обврзникот (работодавачот) Назив МАКЕДОНСКА РИБОЛОВНА ФЕДЕРАЦИЈА Скопје Единствен матичен број на субјектот и реден број на деловната единица 4067819 Податоци за огласувањето Датум на објавување 28.02.2020 Рок на важност 10 Број на потребни работници 1 Начин на задоволување на потребата од работници Со огласување во АВРСМ Податоци за работното место Работното место е упразнето Населено место  Скопје - Центар Вид на вработување Неопределено Занимање Административен секретар Работно место Технички Секретар во Македонска Риболовна Федерација Работно време 40 Работа во смени Претпладне; Дали работното место е со посебни овластувања Не Основна плата (месечен износ за полно работно време) 15,000.00 Распоред на работно време од 07.00 до 15.00 ч Предуслови Степен на стручна подготовка  VIIA…

 

ЖИРО СМЕТКА

Македонска риболовна федерација

Ж-сметка: 3000000001910-29

Депонент: Комерцијална Банка

КОНТАКТ

Булевар Кочо Рацин бр. 75
1000 Скопје, Македонија
Тел: +389 2 3164 539
Факс: +389 2 3164 509
Е-пошта: contact@mrf1952.mk

РАБОТНО ВРЕМЕ

Работно време на МРФ

понеделник - петок

07:00 - 15:00