ЧЛЕНОВИ НА УПРАВЕН И НАДЗОРЕН ОДБОР

01 ЧЛЕНОВИ НА УПРАВЕН ОДБОР

02 ЧЛЕНОВИ НА НАДЗОРЕН ОДБОР

 
 1. Васе Ѓорѓевски - претседател
 2. Мартин Павлов - генерален секретар
 3. Никола Мицевски - член 
 4. Илија Томов - член
 5. Марјан Вељановски - член
 6. Борче Еленов - член
 7. Радован Димитриевски - член
 8. Звонко Лазаревски - член
 9. Петар Булески - член
 10. Наќе Ѓузелов - член
 11. Бесмир Елези - член 
 12. Душко Шапуриќ - член 
 13. Зоран Тушевски - член
 14. Ѓоко Трајчевски - член
 15. Марјан Треневски - член
 16. Кристијан Чучков - член
 17. Зоран Стефановски - член
 1. Илија Атанасов - претседател
 2. Наум Лазаревски - член
 3. Златко Митрев - член

 

ЖИРО СМЕТКА

Македонска риболовна федерација

Ж-сметка: 3000000001910-29

Депонент: Комерцијална Банка

КОНТАКТ

Булевар Кочо Рацин бр. 75
1000 Скопје, Македонија
Тел: +389 2 3164 539
Факс: +389 2 3164 509
Е-пошта: contact@mrf1952.mk

РАБОТНО ВРЕМЕ

Работно време на МРФ

понеделник - петок

07:00 - 15:00