ЧЛЕНОВИ НА РАБОТНИ ТЕЛА - КОМИСИИ

01 СУДИСКА КОМИСИЈА

02 НАТПРЕВАРУВАЧКА КОМИСИЈА ПЛИВКА

1.  Лазар Лазаровски - претседател
2.  Љупчо Јованов
3.  Пеце Велевски
4.  Предраг Стојчиќ
5.  Константин Георгиевски

1. Зоран Кожухаров - претседател
2. Зоран Стефановски
3. Тодор Наневски
4. Марјан Кралев
5. Васил Хаџиски
6. Бранко Јанушев
7. Никола Џампалов

03 НАТПРЕВАРУВАЧКА КОМИСИЈА КРАП

1. Александар Миловски - претседател
2. Предраг Стојчиќ
3. Златко Џурковски
4. Марјан Ѓоргиевски
5. Милчо Иванов
6. Нико Чоневски
7. Мирослав Савиќ

04 НАТПРЕВАРУВАЧКА КОМИСИЈА СПИН

1. Сашо Васков - претседател
2. Перица Стојковски
3. Давор Рашиќ
4. Васе Ѓорѓевски
5. Васил Костов

05 НАТПРЕВАРУВАЧКА КОМИСИЈА МУШИЧКА

06 НАТПРЕВАРУВАЧКА КОМИСИЈА ФИДЕР

1. Филип Серафимовиќ - претседател
2. Емил Матовски
3. Перо Стефков
4. Ивица Кочевски
5. Александар Цуцковски

1. Мартин Спасовски - претседател
2. Перо Стефков
3. Марјан Ристиќ
4. Гоце Симјановски
5. Мики Илиевски

07 РАБОТА СО КАТЕГОРИИ У-15, У-20 И У-25

1. Димче Мајковски - претседател
2. Марјан Кралев
3. Зоран Кожухаров

08 КОМИСИЈА ЗА ИНФОРМИРАЊЕ

1. Филип Серафимовиќ - претседател
2. Крсте Јовчевски
3. Сашо Јовчевски

09 КОМИСИЈА ЗА НАГРАДИ И ПРИЗНАНИЈА

10 ДИСЦИПЛИНСКА КОМИСИЈА

1. Менче Митковска - претседател 
2. Константин Георгиевски
3. Васил Костов
4. Васе Ѓорѓевски
5. Златко Џурковски

1. Горан Митев - претседател 
2. Филип Серафимовиќ
3. Благе Денковски
4. Васе Ѓорѓевски
5. Предраг Стојчиќ

11 КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИНА НА РИБЕН ФОНД

12 ПРАВНА КОМИСИЈА

1.  Благе Денковски - претседател
2.  Васил Костов
3.  Васе Ѓорѓевски
4.  Горан Митев
5.  Душко Шапуриќ

1. Марјан Алампиоски - претседател 
2. Васил Костов
3. Слободан Симовски
4. Горан Митев
5. Васе Ѓорѓевски

 

 

 

ЖИРО СМЕТКА

Македонска риболовна федерација

Ж-сметка: 3000000001910-29

Депонент: Комерцијална Банка

КОНТАКТ

Булевар Кочо Рацин бр. 75
1000 Скопје, Македонија
Тел: +389 2 3164 539
Факс: +389 2 3164 509
Е-пошта: contact@mrf1952.mk

РАБОТНО ВРЕМЕ

Работно време на МРФ

понеделник - петок

07:00 - 15:00