Јавна расправа по нацрт риболовни основи за периодот 2023 - 2028 година

17 Ное 2022
1495 пати

Почитувани,

Се известуват сите концесионери на рибните фондови, како и другите заинтересирани страни, дека врз основа на склучениот Договор помеѓу Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство и УКИМ Институт за сточарство, се организира ЈАВНА РАСПРАВА во врска со нацрт Риболовните основи за риболовните води.

Јавната расправа ќе се одржи во просториите на УКИМ Институт за сточарство на 25.11.2022 (петок) со почеток од 11:00 часот.

Нацрт риболовните основи може да ги преземете со кликање на насловите:

1. Охридско езеро и слив на Охридско езеро

2. Преспанско езеро и слив на Преспанско езеро

3. Дојранско езеро и слив на Дојранско езеро

4. Вештачко езеро - акумулација Стрежево

5. Вештачко езеро - акумулација Младост

6. Вештачко езеро - акумулација Мавровица

7. Вештачко езеро - акумулација Глобочица

8. Вештачко езеро - акумулација Липково

9. Вештачко езеро - акумулација Глажња

10. Вештачко езеро - акумулација Ратево

11. Вештачко езеро - акумулација Паљурци

12. Вештачко езеро - акумулација Козјак

13. Вештачко езеро - акумулација Мантово

14. Вештачко езеро - акумулации Конче 1 и 3 

15. Вештачко езеро - акумулација Шпиље

16. Вештачко езеро - акумулација Турија

17. Вештачко езеро - акумулација Водоча

18. Вештачко езеро - акумулација Калиманци

19. Вештачко езеро - акумулација Градче

20. Слив на река Црн Дрим

21. Слив на река Треска

22. Слив на река Струмица

23. Слив на река Пчиња

24. Слив на река Вардар - горно течение

25. Слив на река Вардар - средно течение

26. Слив на река Вардар - долно течение

27. Слив на река Брегалница

28. Слив на Црна река 

 

ЖИРО СМЕТКА

Македонска риболовна федерација

Ж-сметка: 3000000001910-29

Депонент: Комерцијална Банка

КОНТАКТ

Булевар Кочо Рацин бр. 75
1000 Скопје, Македонија
Тел: +389 2 3164 539
Факс: +389 2 3164 509
Е-пошта: contact@mrf1952.mk

РАБОТНО ВРЕМЕ

Работно време на МРФ

понеделник - петок

07:00 - 15:00