Забрана за риболов на риболовни ревири и рекреативни зони за 2024 година

18 Апр 2024
794 пати

 

 

 

ЗАБРАНА ЗА РИБОЛОВ НА РИБОЛОВНИ РЕВИРИ за 2024 год. (погледнете или превземете)

 

ЖИРО СМЕТКА

Македонска риболовна федерација

Ж-сметка: 3000000001910-29

Депонент: Комерцијална Банка

КОНТАКТ

Булевар Кочо Рацин бр. 75
1000 Скопје, Македонија
Тел: +389 2 3164 539
Факс: +389 2 3164 509
Е-пошта: contact@mrf1952.mk

РАБОТНО ВРЕМЕ

Работно време на МРФ

понеделник - петок

07:00 - 15:00