Информација за подигање на тендерска документација за концесии

01 Мар 2018
1821 пати

Почитувани,

Тендерската документација се издава во архивата на Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство, ул. Аминта Трети бр.2, 1000 Скопје.

За подигнување на тендерската документација, заинтересираните понудувачи треба да достават уплатница за уплатени неповратни средства во висина од 500 денари.

Назив и седиште на примачот: Министерство за финансии, Трезорска сметка
Банка на примачот: НБРМ
Трансакциона сметка: 100000000063095
Износ: 500 денари
Уплатна сметка: 840 ххх 03161
Приходна шифра и Програма: 722313 00
Цел на дознаката: административна такса

Со почит,

МРФ

 

ЖИРО СМЕТКА

Македонска риболовна федерација

Ж-сметка: 3000000001910-29

Депонент: Комерцијална Банка

СПОРТСКА СМЕТКА

МРФ Скопје спорт

Ж-сметка: 3000000032550-65

Депонент: Комерцијална Банка

КОНТАКТ

Булевар Кочо Рацин бр. 75
1000 Скопје, Македонија
Тел: +389 2 3164 539
Факс: +389 2 3164 509
Е-пошта: contact@mrf1952.mk